Корично изображение Книга

Collected poems, 1944-1979 /

Основен автор: Amis, Kingsley, 1922-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York The Viking Press 1980
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PR6001.M6 A17 1980