Корично изображение Книга

Sewage treatment /

Основен автор: Imhoff, Karl, 1876-
Други автори: Fair, Gordon Maskew.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Wiley 1956
Издание: 2nd ed.
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: TD741 .I57 1956