Корично изображение Книга

The selected papers of Boulton & Watt : vol.1 The engine partnership, 1775-1825 /

Основен автор: Jennifer Tann, Jennifer.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Cambridge The M.I.T.Press 1981
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: TJ461 .B68 1981