Корично изображение Книга

Poverty comparisons /

Основен автор: Ravallion, Martin.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Switzerland Harwood Academic Publishers 1994
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD6978 .R35 1994