Корично изображение Книга

Aspects of the theory of synthax /

Основен автор: Chomsky, Noam.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Cambridge MA : M.I.T. Press 1994.
Серия: Special technical report (Massachusetts Institute of Technology. Research Laboratory of Electronics) ; no.11.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: P291 .C4 1994