Корично изображение Книга

The experience of authority in early modern England /

Основен автор: Griffiths, Paul J.
Други автори: Fox, Adam., Steve Hindle, Steve.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Houndsmill UK Macmillan Press 1996
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HN385 .E97 1996