Корично изображение Книга

Consciousness explained /

Основен автор: Dennett, Daniel Clement.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Boston : Little, Brown and Co., c1991.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: B105.C477 D45 1991