Корично изображение Книга

The old China trade /

Основен автор: Dulles, Foster Rhea, 1900-1970
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York AMS Press [1970]
Издание: [1st AMS ed.]
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HF3120 .D8 1970