Корично изображение Книга

Adult experience and college degrees : a report of the experimental degree project for adults at Brooklyn College, 1954-58 /

Основен автор: Stern, Bernard Herbert, 1911-
Други автори: Missall, John Ellswerth.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Cleveland Press of Western Reserve University [c1960]
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: LB2360 .S78 1960