Корично изображение Книга

Instructor's manual : mass communication in a new age : a media survey /

Основен автор: Busby, Linda J.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Glenview, Illinois Scott, Foresman and Company 1988
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Marks collection P91 .B87 1988