Корично изображение Книга

The Old Testament world /

Основен автор: Noth, Martin, 1902-1968.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Philadelphia : Fortress Press , 1966.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: BS1197 .N6513 1966