Корично изображение Книга

90 south : the story of the American South Pole conquest /

Основен автор: Siple, Paul, 1908-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Putnam c1959
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: G850 .S5 1959