Корично изображение Книга

State public corporations : a guide for decision making /

Основен автор: Walsh, Annmarie Hauck.
Други автори: Mammen, David.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Institute of Public Administration c1983
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD3886 .W3 1983