Корично изображение Книга

Of mind and other matters /

Основен автор: Goodman, Nelson.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1984.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: B29 .G619 1984