Корично изображение Книга

The last decade : essays and reviews,1965-75 /

Основен автор: Trilling, Lionel, 1905-1975.
Други автори: Trilling, Diana.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Harcourt Brace Jovanovich,Publishers 1979
Издание: 1st ed.
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PS3539.R56 L3 1979