Корично изображение Книга

Screenplay : the foundations of screenwriting /

Основен автор: Field, Syd.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Delta Book, 1979.
Серия: A Delta book
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PN1996 .F43 1979