Корично изображение Книга

Plato's Sophist : a commentary /

Основен автор: Bluck, R. S.
Други автори: Neal, Gordon C.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Manchester : Manchester University Press , 1975.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: B384 .B56 1975