Корично изображение Книга

Fundamentals of financial accounting /

Основен автор: Short, Daniel G.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Homewood BPI Irwin, Inc. 1990
Издание: 6th
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HF5635 .W458 1990