Корично изображение Книга

Depression and recovery? : British economic growth, 1918-1939 /

Основен автор: Alford, B. W. E.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London Macmillan Press 1972
Серия: Studies in Economic and Social History
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HC256.3 .A589 1972