Корично изображение Книга

The British museum: its history and treasures;

Основен автор: Shelley, Henry Charles.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Boston, L. C. Page & company, 1911.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: AM101.B87 S6 1911