Корично изображение Книга

Some thoughts on economy, finance, and management /

Основен автор: Uzair, Mohammad.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Karachi Huda 1974
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HC440.5 .U98 1974