Корично изображение Книга

Women working : an anthology of stories and poems /

Основен автор: Hoffman, Nancy.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York The Feminist Press 1979
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PS508.W7 W64 1978