Корично изображение Книга

Mystery train : images of America in rock 'n' roll music /

Основен автор: Marcus, Greil.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : E.P. Dutton, 1975.
Издание: 1st ed.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: ML3561.R62 M35