Корично изображение Книга

Inside organizational communication /

Основен автор: Reuss, Carol.
Други автори: Silvis, Donn E.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Longman 1981
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Marks collection HD30.36.U5 I57 1980