Корично изображение Книга

The invincible /

Основен автор: Lem, Stanisław, 1921-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Seabury Press [1973]
Серия: A Continuum book
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PG7158.L39 I5 1973