Корично изображение Книга

Spatial practices : critical explorations in social/spatial theory /

Основен автор: Liggett, Helen.
Други автори: Perry, David C.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Beverly Hills Sage Publications 1995
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HT153 .S68 1995