Корично изображение Книга

A history of American political theories /

Основен автор: Merriam, Charles Edward, 1874-1953.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Russell & Russell, 1968.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: JA84.U5 M6 1968