Корично изображение Книга

Human nature and management : the applications of psychology to executive leadership /

Основен автор: Tead, Ordway, 1891-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York McGraw-Hill 1929
Издание: 1st ed
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HF5549 .T38 1929