Корично изображение Книга

Board liability : guide for nonprofit directors /

Основен автор: Kurtz, Daniel L.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Mt. Kisco, N.Y. Moyer Bell Limited c1988
Издание: 1st ed
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: KF1388.7.Z9 K87 1988