Корично изображение Книга

The Future of educational telecommunication : a planning study /

Основен автор: Tressel, George W.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Lexington, Mass. Lexington Books [1975]
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: LB1044.8 .F87 1975