Корично изображение Книга

The mind of the strategist : the art of Japanese business /

Основен автор: Ōmae, Kenichi, 1943-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York McGraw Hill Book Company 1982
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD38.O315 1982