Корично изображение Книга

A history of the vice-presidency of the United States /

Основен автор: Hatch, Louis Clinton, 1872-1931
Други автори: Shoup, Earl.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Westport Greenwood Press 1970
Издание: rev. ed.
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: E176 .H35 1970