Корично изображение Книга

The turn of the screw and other stories /

Основен автор: James, Henry, 1843-1916.
Други автори: Lustig, T. J.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Oxford Oxford University Press 1992
Серия: The World's Classics
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PS2116 .T8 1992