Корично изображение Книга

Theory of functions : a unified presentation /

Основен автор: Toralballa, L. V.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Columbus, Ohio Merrill c1963
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: QA331 .T577 1963