Корично изображение Книга

Working-class community in industrial America : work, leisure, and struggle in two industrial cities, 1880-1930 /

Основен автор: Cumbler, John T.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Westport Greenwood Press 1979
Серия: Contributions in Labor History 8
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD8085.L963 C85 1979