Корично изображение Книга

Livingstone's private journals, 1851-1853 /

Основен автор: Livingstone, David, 1813-1873.
Други автори: Schapera, Isaac.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London [Eng.] Chatto & Windus c1960
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: DT731 .L73 1960