Корично изображение Книга

Liza born a star : a biography /

Основен автор: Leigh, Wendy.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York A Dutton Book 1993
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PN2287.M644 L45 1993