Корично изображение Книга

Lenin : notes for a biographer /

Основен автор: Trotsky, Leon, 1879-1940
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Putnam's Sons c1971
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: DK254.L4 T7 1971