Корично изображение Книга

Case Problems in Finance /

Основен автор: Butters, John Keith, 1915-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Homewood BPI Irwin, Inc. 1987
Издание: 9th ed.
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HG4026 .C279 1987