Корично изображение Книга

Analyzing social and political change : a casebook of methods /

Основен автор: Dale, Angela.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London Sage Publications 1994
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HA29 .A5829 1994