Корично изображение Книга

Management and Organizations /

Основен автор: Sisk, Henry.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Cincinnati South-Western Publishing Co. 1981
Издание: 4th
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD31 .S57 1981