Корично изображение Книга

International security dimensions of space /

Основен автор: Pfaltzgraff, Robert L.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Hamden (Connecticut): Archon Books, 1984.
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Storage UG1530 .I57 1984