Корично изображение Книга

Color TV studio design & operation for CATV, school & industry /

Основен автор: Berliner, Oliver.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Blue Ridge Summit, Pa. : G/L Tab Books, 1975.
Издание: 1st ed.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: TK6646 .B47