Корично изображение Книга

Manual lof surgical infections /

Основен автор: Gorbach, Sherwood L.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Boston : Little, Brown & Company , 1984.
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Storage RD98.3 .G67 1984