Корично изображение Книга

Management and organisational behaviour /

Основен автор: Mullins, Laurie J.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Marshfield Pitman Publishing 1985
Издание: 2nd
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD58.74b.M85 1985