Корично изображение Книга

The future of communist society /

Основен автор: Laqueur, Walter, 1921-
Други автори: Labedz, Leopold.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Praeger [1962]
Серия: Praeger publications in Russian history and world communism. Books that matter
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HX313 .L3 1962