Корично изображение Книга

South Col : a personal story of the ascent of Everest /

Основен автор: Noyce, Wilfrid, 1917-1962.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York W. Sloane Associates 1955, c1954
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: GV199.92.N69 A34 1955