Корично изображение Книга

Mise en train : premiere annee de francais /

Основен автор: Benamou, Michel.
Други автори: Ionesco, Eugène, 1912-1994., Callamand, Monique.
Формат: Книга
Език: French
Публикувано: London Macmillan c1969
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PC2112 .B44 1969