Корично изображение Книга

Death comes for the archbishop /

Основен автор: Cather, Willa, 1873-1947.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Alfred A.Knopf 1928
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PS3505.A87 .D4 1928