Корично изображение Книга

The planning of change

Други автори: Warren G Bennis., Kenneth D. Benne., Robert Chin.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Holt,Rinehart and Winston, 1969.
Издание: 2nd ed.
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HM101 .B45 1969